Virksomhedsforløb

Til virksomheder eller branche-foreninger/ A-kasse medlemmer m. fl. hvor et problem med stress er velkendt og hyppigere forekommende end i andre brancher/på andre arbejdspladser, og/eller hvor alkohol indtaget typisk er mere udbredt end indenfor andre fag.

Et grundigt bevidstgørelses forløb, der rummer lige dele OPLYSNING-TERAPI & COACHING.

Der undervises/foredrages for hele grupper, evt. med mulighed for aktiv deltagelse ved at lave opgaver, og med mulighed for at enkelte medarbejdere kan få individuel rådgivning og hjælp ved behov.

Sammen med ledelsen/HR-afdelingen afdækkes behovet, og der designes derefter et individuelt forløb til den pågældende virksomhed.

Pris afhængig af varighed, antal deltager m.m.

"Fortryllet"

Bogen om brug, storforbrug, misbrug og kemisk afhængighed af alkohol og andre stemningsændrende midler