Priser

Motivationsforløb

Motivationsforløbet er til dig, der har svært ved overhovedet at overskue tanken om at være ædru!

Du får:
 • Struktureret motivationssforløb (forbehandling), varighed 2-3 uger
 • Hjælp til abstinensbehandling og rådgivning i særlige trangdæmpende kosttilskud
 • 4 individuelle samtalemøder med Alkohol-coach (i alt 6timer)
 • En lyd-CD med dine personliggjorte affirmationer (målsætninger) optaget i professionel kvalitet
 • E-mail online-support igennem hele forløbet med din private coach
 • Professionelt undervisningsmateriale af høj kvalitet
 • Lydbogen “Fortryllet”.
 • E-bogen “Fortryllet”.
Pakken består af:

3 samtalemøder af 90 minutters varighed, hvor vi bl.a. afdækker behovet for (mulig) medicinsk nedtrapning. Der indgås herefter samarbejde med egen læge om relevant nedtrapningsplan, som i mange tilfælde godt kan ske fra eget hjem.

Grundig indføring i sunde, relevante kosttilskud som erfaringsmæssigt hjælper stærkt på at dæmpe trangen efter alkohol.

Motiverende samtaleterapi, der involverer afdækning af forhindringer for målsætningen om afholdenhed.

Definition af nye målsætninger.

Indtaling af nye målsætninger på CD, der kan afspilles privat indtil den ønskede effekt indtræffer.

Hjælp til planlægning af fremadrettet forløb.

Udlevering af relevant motivationsfremmende undervisningsmateriale.

E-mail support igennem forløbet.

Pris: 6.000 DDK
Fuldt forløb

Den store pakke er vores behandlingstilbud til dig, som ønsker en fuldkommen bevidstgørelse i forhold til problemstillingen om overforbrug og misbrug af alkohol og andre stemningsændrende midler.

I løbet af denne proces afdækkes det, om du bør have som målsætning at vende tilbage til et kontrolleret indtag af alkohol, eller om du i stedet bør leve afholdende. Hvis det skønnes forsvarligt, gøres disse forsøg med indtagelse af alkohol til en del af selve behandlingsforløbet .

Igennem hele forløbet vil du ved siden af de aftalte terapi-sessioner have online-adgang til din private coach via e-mail i de perioder, hvor ekstra sparring er nødvendig. Du vil således altid være i tæt dialog med din private coach om forløbsudviklingen.

Den store pakke inkluderer endvidere bog, lydbog og DVD-bevidstgørelsesmaterialet “Drikker jeg for meget?” udover et righoldigt undervisningsmateriale, der udleveres som optakt til hver efterfølgende session.

Vi garanterer, at din evne til at være “ubevidst selvdestruktiv” for enden af dette forløb vil være taget af dig.

Du får:

 • Et struktureret behandlingsforløb af oplysning, terapi og coaching med varighed af 4-6 måneder
 • 15 individuelle samtalemøder med Alkohol-Coach (i alt 24 timer)
 • E-mail online-support igennem hele forløbet med din private coach
 • Professionelt undervisningsmateriale af høj kvalitet
 • En lyd-CD med dine personliggjorte affirmationer (målsætninger) optaget i professionel kvalitet
 • Lydbogen “Fortryllet”.
 • E-bogen “Fortryllet”

Pris: 35.000 DDK

Forsamtale

Møde mellem CC, misbrugeren og evt. familie.

Varighed: 2 timer
 

Pris: 1.500 DDK

Foredrag

Varighed: Aftales.

Pris: Aftales

Det afhænger af geografi, antal deltagere og varighed.
Kontakt Alkohol-coach for nærmere aftale

Basisforløb

Basisforløbet er til dig, som mener, at din problemstilling kan blive rettet op ved lidt mindre arbejde med bevidstgørelse

- enten fordi du forstår problemstillingen grundigt i forvejen, fordi din misbrugsprofil ikke er særligt udtalt, eller fordi der er andre forhold, der spiller ind.

Du får:

 • Et struktureret behandlingsforløb med en varighed af 2-3 måneder
 • 8 individuelle samtalemøder med Alkohol-Coach (i alt 12 timer)
 • E-mail online-support igennem hele forløbet med din private coach
 • En lyd-CD med dine personliggjorte affirmationer (målsætninger) optaget i professionel kvalitet
 • Professionelt undervisningsmateriale af høj kvalitet
 • Lydbogen “Fortryllet?”.
 • E-bogen “Fortryllet”.

Pris: 18.500 DDK

Enkelt samtale

Individuel samtale-terapi med alkohol-coach Carl Christian Randow
Varighed: 90 minutter
 

Pris: 1.200 DDK

"Fortryllet" køb bogen

FORTRYLLET er en selvhjælpsbog til ellers velfungerende storforbrugere af alkohol og andre stemningsændrende midler (og deres pårørende), som ønsker indsigt i udviklingsvejene hen imod afhængighed af alkohol og stoffer, og som ønsker sig redskaber til at bryde med en uvane, inden den helt tager magten fra dem.

Bogen indeholder beskrivelser af misbrugets udviklingsveje og rummer desuden en lang række tests og øvelser, der vil afspejle det eksakte misbrugs udviklingstrin, samt anviser metoder til at forhindre, at et problem udvikler sig hen imod værre.

Pris: 299 DDK - gå til webshop

Virksomhedsforløb

Varighed: Aftales.

Pris: Aftales

Det afhænger af geografi, antal deltagere og forløb.
Kontakt Alkohol-coach for nærmere aftale