Individuel terapi for pårørende

At finde en balancen, imellem at udvise omsorg for andre og overfor sig selv

Det er meget forskelligt, hvor stor en skadeforvoldende indvirkning et misbrug af alkohol (og andre stemningsændrende midler) har haft på omgivelserne.

I de værste tilfælde vil dem, der står på sidelinjen og bevidner misbruget igennem en årrække, udvikle symptomer, der minder om det såkaldte ”Stockholm-syndrom” indenfor psykologien, hvor gidsler udvikler en usund sympati for gidseltagerne, der forveksles med kærlighed, men som mere rettelig er fænomener af angst i udtryk.

At vende tilbage til SIG SELV kan derfor af og til være en lige så nødvendig opgave for de pårørende, som det er for den misbrugende/afhængige person.

At skelne imellem, hvornår man som pårørende hjælper ”sin misbruger”, og for den sags skyld andre mennesker i sit liv, motiveret af medafhængighed, kontra ud fra næstekærlige motiver, er afgørende for, at den pårørende kan finde balancen igen, imellem at udvise omsorg for andre og overfor sig selv.

Den pårørende vil opleve at ”energi-regnskabet er i minus”, indtil denne færdighed (gen)opøves.

At genfinde denne balance ligger implicit i al pårørende-behandling, hvor nogle familiemedlemmer vil have behov for et mere intensivt forløb end det, der allerede er indeholdt i ”Den Store Pakke.

Når dette er tilfældet, kan mere samtaletid tilkøbes.

Pårørende

Delagelse i behandlingsforløb

"Fortryllet"

Bogen om brug, storforbrug, misbrug og kemisk afhængighed af alkohol og andre stemningsændrende midler