Drik alkohol kontrolleret

Er du en af dem, der kan lære at drikke kontrolleret?

Der er næppe noget andet spørgsmål, der er vigtigere at få afklaret for mennesker, som har en historik med overforbrug af alkohol.

Faktisk er det frygten for at få det modsatte at vide (at man aldrig kan drikke igen), der gør, at mennesker i mange tilfælde venter alt for længe med at opsøge hjælp.

I misbrugsspørgsmål kan denne venten blive fatal, fordi din “misbrugsprofil” herved bliver meget mere udtalt.

Dine muligheder for i fremtiden at komme til at lære at indtage alkohol kontrolleret - og det vil sige i moderate mængder, uden nogle former for negative konsekvenser - er således fuldstændig afhængig af, hvilken type bruger af alkohol, du er.

Hvilken bruger af alkohol er du?

Bruger

Storforbruger

Misbruger

Kemisk afhængig af alkohol og andre stemningsændrende midler?

Hos Alkohol-Coach arbejder vi både med personer, der ønsker at vende tilbage til et kontrolleret, moderat indtag af alkohol og med personer, som har erkendt for sig selv, at de er nødt til at leve afholdende.

Vores overordnede målsætning er ikke, at vi ønsker at lære mennesker at drikke kontrolleret. Vores succeskriterium er, at du får højnet din levestandard - med eller uden alkohol.

At nå frem til det rigtige valg for dig er en meget vigtig del af behandlingsprocessen.

Vores tilgang til spørgsmålet er, at svaret - om du skal drikke eller ej - skal komme fra dig selv.

Vi løfter ingen pegefingre og i modsætning til mange andre behandlingsformer, får du ikke afbrudt dit behandlingsforløb hos os, hvis du kommer til at træffe et forkert valg.

Fejltrin, for os, er positive erfaringer, som vi bruger til at bygge videre på mens du stadig er i behandling.

Vores målsætning er at lære de mennesker, som ønsker at drikke kontrolleret, en række ændrede handle- og tankemønstre, der kan fremme dette mål.

Viser erfaringen, at dette mål ikke er hensigtsmæssigt eller muligt at opnå, skifter vi spor og ændrer fokus hen imod målsætningen om varig afholdenhed. Som den naturligste ting i verden. Nu bare med både din forståelse og accept.

'Fortryllet'

Bogen om brug, storforbrug, misbrug og kemisk afhængighed af alkohol og andre stemningsændrende midler