4 kategorier af misbrugere

Hos Alkohol-Coach inddeler vi af behandlingsmæssige hensyn brugere af alkohol i fire kategorier.

Brugere af alkohol

Den første kategori består af mennesker, som indtager alkohol i små, moderate mængder uden nogen former for negative konsekvenser.

 

Storforbrugere af alkohol (og andre stemningsændrende midler)

Denne kategori består af mennesker, som er begyndt at tænke, at der skal alkohol eller måske pot/hash til, når der skal festes eller føles stærk glæde. Der ses meget frem til disse rusoplevelser og en stadig større del af livsglæden stammer fra indtag af rusmidler.

 

Misbrugere af alkohol (og andre stemningsændrende midler)

Man er begyndt at være misbrugende, når alkohol og stoffer - udover til festlige lejligheder - også indtages som et beroligende middel, efter stressfyldte perioder, og/eller som “trøst”, når man er ked af det/deprimeret. På dette tidspunkt vil indtaget helt sikkert være begyndt at få sociale konsekvenser i form af misbilligelse fra venner og familie. Der kan også have indsneget sig arbejdsmæssige komplikationer/konsekvenser p.g.a. den misbrugende livstil.

 

Kemisk afhængige af alkohol (og andre stemningsændrende midler)

Kemisk afhængig er man blevet, når alkoholindtaget dominerer tilværelsen og man tydeligvis prioriterer indtagelsen af alkohol over mange andre gøremål. Meget ofte vil der have indsneget sig abstinenser ved ophør af indtaget, og ens forhold til alkohol vil være kendetegnet ved oplevelser af KONTROLTAB* og PSYKISK AFHÆNGIGHED**.

* Mangel på evne til at overholde aftaler med sig selv og andre om TID, MÆNGDE og VARIGHED af indtaget.
** Når tankerne kredser om, hvornår man næste gang kan indtage alkohol og hvilke tiltag, der skal til, førend at det kan lade sig gøre rent praktisk, eller hvad man skal gøre, for at det bliver socialt acceptabelt hos omgivelserne.

Denne inddeling af brugere af alkohol og ens genkendelse af sig selv i den rigtige kategori er helt afgørende for, hvilken retning et behandlingsforløb får.

Det er kun mennesker, der hører til i de tre første kategorier, som kan gøre sig forhåbninger om at vende tilbage til et moderat alkohol-indtag efter endt behandling.

For den fjerde kategori (de kemisk afhængige) gælder det, at kun ved en totalt afholdende livsstil kan de forvente nogen form for oplevet livskvalitet, hvis de forstår og accepterer, at deres livsstil fremover skal være afholdende.

Er du i tvivl om din placering i disse fire kategorier, så prøv at tage afhængighedstesten her:

"Fortryllet"

Bogen om brug, storforbrug, misbrug og kemisk afhængighed af alkohol og andre stemningsændrende midler

Test dig selv

i fht. din brug af alkohol og andre stemningsændrende midler