Afholdenhed fra alkohol

Bør afholdenhed være min målsætning?

At leve afholdende er den indbyggede målsætning for de fleste behandlingstiltag i Danmark.

Og med god grund. De fleste mennesker, som påbegynder et behandlingsforløb vil erfaringsmæssigt have ventet så længe med at opsøge hjælpen, at kun en livsstil, der baserer sig på afholdenhed, giver disse mennesker, hvad de har behov for.

Behandlingen i Alkohol-Coach henvender sig dog også til et andet klientel; til mennesker som endnu ikke har udviklet et så ukontrollabelt misbrug, at de kan tillade sig at eksperimentere med en tilbagevenden til et mere moderat, lejlighedsvist alkoholindtag.

Erfaringer med en anden målgruppe end de allerhårdeste typer misbrugere og nyudviklede behandlingsteknikker tillader, at vi kan operere med variable målsætninger, hvor vi gør svaret til dette spørgsmål til en del af selve behandlingsprocessen.

Når pilen peger på afholdenhed.

Når svaret lander på en afholdende tilværelse er dette ALDRIG verdens undergang.

Af flere årsager.

For det første vil det i alle tilfælde være dig selv, der træffer dette valg (grundigt vejledt af alkohol-coach). Men i endnu højere grad, fordi det er en implicit del af vores grundige bevidstgørelsesproces at hjælpe dig til at få defineret for dig selv en række erstatningsaktiviteter, der kan hjælpe dig til at få tilfredsstillet de samme behov, som alkoholen tidligere tjente til at opfylde - nu blot uden brug af alkohol.

En afholdende livsstil - efter et gennemført bevidstgørelsesforløb hos Alkohol-Coach - baserer sig på en række sunde, regelmæssigt udførte erstatningsaktiviteter, og en grundig indlært forståelse af nødvendigheden af at leve afholdende, der gør, at tilværelsen stadig vil opleves væsentligt mere meningsfuld og velstimuleret end inden opstart i behandling.

For en grundigere indføring i disse tankegange, henvend dig til Alkohol-Coach med henblik på at booke din egen uforpligtende forsamtale.

"Fortryllet"

Bogen om brug, storforbrug, misbrug og kemisk afhængighed af alkohol og andre stemningsændrende midler