Afhængighed - en familiesygdom

Pårørende-problemstillinger

Det siges ofte om afhængighed, at det er ”en familie-sygdom”, fordi den tager alle til gidsel, som opholder sig i dens nærhed. Det er som om afhængigheden, der har taget over, stjæler alt ilten, også fra dem, der ikke selv er afhængige.

I dette miljø med dysfunktionelle mønstre udvikler de pårørende til et misbrug ofte selv en uhensigtsmæssig adfærd, der med fordel kan bevidstgøres om.

Ikke sjældent vil dét, der kan tage sig ud som fraværende eller usunde grænsedragninger i de pårørende, have hentet næring fra lignende adfærdsmønstre, der har udspillet sig i de pårørendes opvækst-familier. For at endegyldigt bryde med kraften fra disse mønstre vil terapien for de pårørende skulle ind og berøre disse forhold også.
De bedste bedringsforløb – set fra misbrugerens perspektiv- er de forløb, hvor hele familien får hjælp til at bryde med tabuer; hvor man lærer at italesætte problemet med den rette sprogbrug, og hvor man opnår bevidsthed om selve afhængighedens natur og ens egen adfærd i det ofte mangeårige misbrug, der har udspillet sig foran en.

Noget af dette handler om, hvordan man bedst sikrer sig imod uhensigtsmæssige tilbagefald, og hvad man skal gøre, hvis de alligevel indtræffer. En anden meget vigtig lektie, de pårørende skal lære sig, er, at det faktisk både er helt OK og endda bydende nødvendigt, at de siger fra overfor det, der rettelig er krænkelser af deres liv og ”rum”.

At gøre dette på måder, hvor den afhængige faktisk lytter og reagerer hensigtsmæssigt, er en implicit del af ”pensum” i de pårørendes bevidstgørelses-proces.

Pårørende

Deltagelse i behandlingsforløb

"Fortryllet"

Bogen om brug, storforbrug, misbrug og kemisk afhængighed af alkohol og andre stemningsændrende midler